woensdag 27 september 2017

Zonnig weer bij juf Renate

Bij juf Renate werd volop geprofiteerd van het mooie weer:
FIETSEN

De kleuters deden ook een relaxatie oefening.